Тема: Тимска работа-успешна компанија
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Родители овие спортисти се Ваши деца
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Психолошка помош на болните лица
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Психолошка подготвеност на врвни спортисти
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Одбрамберни реакции и самомачење
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Манупулирање со душевната болка
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Загуба и преживување
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: За каква свесност зборуваме во овој момент
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Дали сум ЈАС тоа што мислам дека сум
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Бракот е игра ако играте ферплеј
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Тема: Бесот – Уништувачка и креативна сила
Предавач: м-р Снежана Андреева
Место: Скопје
10-ти Јануари 2019

Претварање на анксиозноста во возбуда Гешталтистичко видување на Фриц Перлс

Улогата на мајчинство може да изгледа застрашувачка, кога денес од една просечна жена се очекува да биде беспрекорна на сите полиња-во љубовта, во кариерата, во бракот, мајчинството, пријателството, да биде образувана, енергична, убава и згодна, интересна, романтична. Ваквото тежнеење кон перфекционизам, доколку жената не се чувствува подготвена за мајчинската улога, плашејќи се дека нема да ги задоволи потребите на детето, па и своите, може да доведе до активирање на оддбрамбените механизми и да реагира со нервоза, страв, проектирање, повлекување, несигурност, депресија и други симптоми кои се резултати на стрес

Колку можете да го прифатите фактот дека „Вашите деца не се ваши деца, тие се синови и ќерки на животот по кој чезнеат, тие доаѓаат преку Вас, но не од Вас, иако се со Вас, сепак не ви припаѓаат. Можете да им ја дадете својата љубов, но не и своите мисли, бидејќи тие имаат свои мисли“

Животот е ритам, човекот жив инструмент, а болеста раштиманост. Кога подолго време остануваме во состојба на стрес и раштиманост, крајна фаза на болеста е смрт. Најважно на почетокот е да се фати ритмот, а обидувајќи се да се усклади со ритмот што го наметнува средината, или нашите амбиции, често го губиме сопствениот ритам

Животот и секојдневјето ни кажуваат дека тагите се неизбежни. Некој страда, тагува од сиромаштија, некој од загуба на блиските, некој од болести, а некој го мачат страстите, недостатоците или недоверливост