Снежана Андреева

кл.психолог, психотерапевт, тренер

E-mail: a_snezana@hotmail.com

Tel: 071 87 87 06 / 070 360432

Јазици

Македонски (мајчин јазик)

Англиски

Српски

Лични информации

Роденa: 06.10.1959 год. во Скопје

Работно Искуство
 • Работни позиции
  2014
  • психотерапевт, гешталт тренер, супервизор – АСПЕКТИ, Институт за креативен развој, едукација и психотерапија, Скопје
  • психотерапевт – Прв Семеен Центар за насилство, ХЕРА, Скопје
  2007
  • психотерапевт, СИНТЕЗА-Здружение на гешталт советувачи и психотерапевти, Скопје
  2001
  • генерален директор на ДЗС “Илинден“ ад, Скопје
  1999
  • ментор за психолошки науки – ПЕКСНАС, Скопје
  1997
  • училишен психолог – ОУ „Вера Јоциќ“, Скопје
  1987
  • училишен психолог – ЦОУ “Кочо Рацин“, Скопје
    
Сертификати
Образование
 • Магистер по клиничка психологија – Државен универзитет Тетово
 • Гешталт психотерапевт – Гешталт Центар Београд, Младен Костиќ
 • Психолог – Св. Кирил и Методиј, Филозовски факултет, Скопје