Лидија Попчева

психолог, психотерапевт, тренер

E-mail: lidijapopceva@yahoo.com

Tel: 070273535

Јазици

Македонски (мајчин јазик)

Англиски

Српски

Лични информации

Роденa: 06.10.1959 год. во Скопје

Сертификати
Работно Искуство
  • Гимназија ,,Јосип Броз Тито“ – Скопје,  1985/86 год.
  • Основно училиште ,,26 Јули“ 1988 – 1998 год.
  • Приватен едукативен центар „ЦС Глобал“ – Скопје, 2004 – 2006 год.
  •  Општата болница ,,Ремедика“ – Скопје, психодијагностика, 2007 год.
  • ПЗУ ,,Неуромедика,, – Скопје,  2009 – 2012 год.
  • Тренер и обучувач во Проектот на СИНТЕЗА, АСПЕКТИ и Град Скопје  2011 год.
  • Тренер на едукативни групи, обука и психотерапија АСПЕКТИ, Скопје, 2010-2013 год.
  • Гешталт терапевт, супервизор во индивидуална и групна психотерапија, ГЦ МК АСПЕКТИ, 2010-2016 год.
Образование
Филозовски факултет на ,,Свети Кирил и Методиј,, – Државен универзитет во Р.Македонија, група психологија,1983 год.Гимназија ,,Цветан Димов,, – Скопје, 1978 год.Постдипломско усовршување од областа на гешталт советување и гешталт терапија кај проф. Младен Костиќ, Гешталт центар Белград, 2001-2005 год.Посебна лиценца за вршење на дејност психитерапија од Комора на психолози на Р.Македонија, 2009 год.Европски сертификат за Гешталт терапија ЕАГТ