Радмила Манчевска

психолог, психотерапевт, тренер

E-mail: manchevskar@yahoo.com

Tel: 075 379 005 / 078 833 301

Јазици

Македонски (мајчин јазик)

Англиски

Српски

Лични информации

Родена: 14 септември 1968 во Делчево

Работно Искуство
Сертификати
Образование